Ridskolan

Fidla Islandshästförening

Ridskolan är öppen för alla barn, ungdomar, vuxna, seniorer och för dig med funktionsnedsättning. Vi arbetar mycket med individuell utveckling. Det ska vara kul att rida när man är barn, spännande & utmanande när man är ungdom, lärorikt & utvecklande när man är vuxen, avslappnande & tryggt när man är senior. Det ska finnas bra hjälpmedel och utbildad personal om man har funktionsnedsättning.

Eleverna i ridgrupperna får undervisning i skolridning, gångartsridning, hoppning samt ridning i terräng i mån av möjlighet. Eleverna är indelade efter ålder och ridkunskap. För elever under 18 år tecknas avtalet av elevens målsman.

Grupper, priser och anmälan

All information om priser, grupper och hur man anmäler sig hittar man här

 

 

Övrig information

Att rida i grupp är en underbar upplevelse, men det kräver också ett aktivt ansvarstagande från alla som medverkar! Hästen är en häst och ingen maskin.

Den uppför sig olika beroende på hur den blir behandlad och tilltalad, och även beroende på vilken vana man har! Eleven förbinder sig att följa anvisningar från läraren och läraren kan inte ansvara för elever som inte fullföljer anvisningar.

Alla elever i ridskolan är ansvarsförsäkrade via Folksam. Eleven ansvarar själv för giltig försäkring vid eventuell olycka eller skada som uppstått på egen egendom eller andras.

Ingen lektionsridning under höst- , sport- och påsklov. Ridskolan kan sätta in teoriundervisning i form av föredrag någon vecka under läsåret. Ibland kan lektioner kortas och/eller ersättas av teoretisk undervisning. Ibland erbjuds uppvisning för publik en annan dag än vanligt, det ingår då i terminsavgiften.

Annonser