Sektioner

Sektioner

Vi har olika sektioner inom Islandshästföreningen. Det är sponsor, tävling och event, ungdom, privathäst, persdelvård och äventyrs sektionen samt  gruppen som arbetar för ökad tillgänglighet för de med funktionsnedsättning.

Personal

  • Vår personal består av Laif & Ninni Carr, Annie Källoff, Mette Lund Lindberg och Helena Kroghen Adalsteinsdottir och Illugi G Pålsson.
  • Ninni Carr är utbildad rytmikpedagog och Musikterapeut samt har gått ridledartutbildning och är B-instruktörsutbildad, hon klarade 2 av 3 delmoment. Teoridelen samt undervisningsdelen.
  • Laif Carr Olsen är den som kör traktor och  lagar alla svåra saker. Vi har en LSS medhjälpare Per som hjälper oss med målning, reparering, skogsskötsel, återvinningsstationsbesök mm.

Ungdomssektionen

Ordförande i ungdomssektionen är Sofie Dahlén. De har haft möten och tittat på filmer. Vi tänker oss några utflykter med hästarna i skogen!

Privathästsektionen

Den består av Carina Midhage och de har anordnat trevliga kurser i hoppning.

Äventyrsektionen

Ordförande Angelika Högwall, de har ständiga bus för sig och har ridit från havet och hem, planerar en ridtur till Sjöborg

Sponsorgruppen

Ninni Carr och Gudrun Jander är ansökningsgruppen som söker bidrag och sponsring för att ständigt förbättra vår verksamhet.

Persedelvårdsgruppen

Har arbetat flitigt och består av Helen Paulsson, Ingegerd Dahlén, Gudrun Jander, Lina Kempe, Linda Tinnert och Ninni Carr.

Tävling/eventsektionen

Består av Elisabeth Höglund, Ingegerd Dahlén. De bokar regelbundet Illugi eller Foje till våra tävlingar en gång per termin Sofie Dahlén gör fantastiska affischer och Elisabeth och Ingegerd styr genialiskt upp allt praktiskt runt omkring.

Vid höstlov och sportlov arrangeras uppskattade aktiviteter för barn och ungdomar eventgruppen.

Annonser