Bli medlem

Bli medlem!

Vi vill ha medlemmar! För att bli medlem så betalar du in avgiften för år 2017 på 150:- på bg 764-6862, Spelmansgårdens Ridklubb.  Nästa år 2018 höjs den till 300:-

Ange:

  • Namn
  • AdressTelefon
  • Personnummer (till studieförbunden)

 

Stödmedlem kostar 50:-

Annonser