Bli medlem

Bli medlem!

Vi vill ha medlemmar! För att bli medlem så betalar du in avgiften för år 2017 på 300:- på bg 764-6862, Fidla Islandshästförening  Nästa år 2019 höjs den ev då det var intruktionssumma till SIF.

Ange:

  • Namn
  • AdressTelefon
  • Personnummer (till studieförbunden)

 

Stödmedlem kostar 50:-

Annonser