Bli medlem

Bli medlem!

Vi vill ha medlemmar! För att bli medlem så betalar du in avgiften för år 2019

Vuxna:  500:- på bg 764-6862, Fidla Islandshästförening.

Junior t om 18 år: 300:-

Familjeavgift 700:-

Intro halvår 400:-

Stödmedlem 100:-

Ange:

  • Namn
  • AdressTelefon
  • Personnummer (till studieförbunden, LOKstöd och försäkringar)

 

 

Annonser